کتاب ریاضی و سوالی عجیب

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی،تمرین‌های دوره‌ای صفحه 163
سوال 7 ؛
مادر علی 3 کیلوگرم پیاز و 2 کیلوگرم سیب‌زمینی خرید و 1160 تومان به فروشنده داد.اگر او سیب‌زمینی را کیلویی 250 تومن خریده باشد.قیمت یک‌کیلو پیاز چند است؟
جواب دانش‌آموزان به این مسئله با این شرح است:
500=2×250 قیمت 2 کیلو سیب‌زمینی
660=500-1160 قیمت 3 کیلو پیاز
220=3÷660 قیمت 1 کیلو پیاز
و اما سوالات زیادی با دیدن این مسئله بسیار مهم در کتاب ریاضی برای ما پیش‌آمده است که ما به چند مسئله از ان اکتفا می‌کنیم و امیدواریم دوستان با خواندن سوالات، جواب صحیح را برای ما ارسال کنند یا با شماره تلفن ماگرفته در مسابقه شرکت نموده به قید قرعه دو کیلو پیاز سفید جایزه بگیرند:
و اما مسئله:
1= علی کیست؟
2= آیا علی نام مستعار شخص خاصی است؟
3= مادر علی پیاز و سیب زمینی را با این قیمت‌ها از کجا خریده است؟!
4= آیا مادر علی در قید حیات است؟
5= اگر مادر علی در قید حیات است کجا زندگی می‌کند؟
6=آیا مادر علی نشانی فروشنده را در اختیار ما می‌گذارد؟
7 = پیاز و سیب‌زمینی را به غیر از مادر علی کی‌دیده،کی‌خریده؟
8 = مادر علی آخرین بار دقیقن کی پیاز و سیب زمینی خریده است؟
9 = آیا کسی قادر به پاسخ دادن به این سوالات می‌باشد؟
10= قیمت 2 کیلو سیب‌زمینی و 1 کیلو پیاز چند است؟

/ 0 نظر / 24 بازدید