پایان سال

هنوز

 

خون پرتغال

از پنجه هایت می چکد

زمستان تمام می شود

هنوز

بغلت

مثل پتو

مرا پیله می کند

بهار که بیاید

پروانه ات می شوم

/ 0 نظر / 18 بازدید