هوشمندانه سوال کنید

هوشمندانه سوال کنید

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد:  «فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟  ماکس جواب می دهد: چرا از کشیش نمی پرسی؟»  جک نزد کشیش می رود و می پرسد:  «جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن »هستم، سیگار بکشم  »کشیش پاسخ می دهد: نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.»  جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.  »ماکس می گوید: تعجبی نداره. تو سوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.»  ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم »؟  کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: مطمئناً ، پسرم. مطمئناً !

/ 0 نظر / 22 بازدید