درد

 

می گویند : شاد بنویس ...

    
نوشته هایت درد دارند!

        
و من یاد ِ مردی می افتم ،

             
که با کمانچه اش ،

                           
گوشه ی خیابان شاد میزد...

                                        
اما با چشمهای ِ خیس ... !!

/ 2 نظر / 19 بازدید
nasrin..rafi

عاليه.من كه واقعا خوشم اومد.وبتون فضاي خوبي داره درضمن روز باشكوه معلم رو بهتون تبريك ميگم.

[گل]