آفریده های خداوند .

 

 
دقت کرده­ ای ارباب!  چرا بعضی فکر میکنن هر چیز خوبی که در این دنیا
هست اختراع شیطان است؟ زنان زیبا, بهار, خوک شیری کباب کرده ,شراب و همه این چیزها را شیطان درست کرده است.
 اما خدا، کشیش و نماز و روزه و جوشانده بابونه و زن­های
زشت را آفریده است....!اَه! من که فکر میکنم منطقی نیست این فکر .
نظر شما چیه؟
/ 0 نظر / 23 بازدید