آهسته رد شو

آهسته رد شو...
اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی،
آهسته رد شو
غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...
/ 2 نظر / 20 بازدید
پگاه

دیگر خاطره ها هیچ بهانه ای ندارند ....... تادرکوچه های احساس من قدم بزنند بیا و ببین من وگلهای زرد یاس هردو به یک حالیم یاس بی قرار باد ومن بی قرار تو !!!!!!