فراموشی

مثل تصویر خودم در دریا

مثل خوابهای کودکانه

مثل خداحافظی آخرین رفیق

مثل اوج گرفتن در زمین

مثل باران بی موقع

مثل چرخ خوردن چرخ و فلک

مثل

مثل...

این روزها مثل همه چی شدم جز خودم.

/ 0 نظر / 19 بازدید